*خواردن و خواردنه‌وه‌*
  جه‌دوه‌لی که‌لۆری
 
که‌رسته‌کان
...........میقتار..........که‌لۆری

ئارده‌کان

سه‌مونی سپی ........... 28گرام ........... 90

سه‌مونی ره‌ش .......... .28گرام ........... 60

نیسک (ووشك) ......... 100گرام ......... 314

ساوار (ووشك) .......... 100گرام ........ 371

گه‌نمه‌کوتا (ووشك) ...... 100گرام .........367

کوسکوس (ووشك) ...... 100گرام ....... 367

گه‌نمه‌شامی (ووشك) ...... 100گرام ....... 342

گه‌نم (ووشك) .......... 100گرام ...........364

کونجی ............. 100گرام ............. 589

مه‌عکه‌رۆنی (ووشك) ...... 100گرام...... 339

مه‌عکه‌رۆنی (کوڵاو) ...... 100گرام ......... 85

برنج (ووشك) ............. 100گرام ........ 357

برنج (کوڵاو) ........... 100گرام ............ 125

مونتاجاتی شیر و هێلکه

ماست (چه‌ور) .......... 100گرام .......... 95

شیر (چه‌ور) ......... 100گرام ............... 68

ماست (چه‌ور،به‌مێوه‌) ...... 100گرام ....... 125

په‌نیری سپی (چه‌ور) .... 100گرام ...... 275

په‌نیری پیتزا (چه‌ور) .... 100گرام .... 413

په‌نیری پارمه‌زان (چه‌ور) .... 100گرام .... 440

هێلکه‌ ................ 1دانه‌ .................. 80

هێلکه‌ی سپیلک ............... 1دانه‌ ........... 15

هێلکه‌ی زه‌ردێنه‌ ............ 1دانه‌ ............ 65

ڕۆنه‌کان

زبده‌ ............... 28گرام .............. 206

مارگه‌رین ............ 28گرام .............. 204

ڕۆنی زه‌یت ............ 28گرام ........... 130

گۆشته‌کان

گۆشت مریشک ........ 100گرام ........ 132

گۆشت مریشک سینگ (کوڵاو) .. 100گرام .. 150

گۆشت به‌رخ (چه‌ور،برژاو) .... 100گرام ... 282

جه‌رگی به‌رخ (سورکراوه‌) .... 100گرام .... 232

گۆشت باسترمه‌ ....... 100گرام ............ 250

گۆشت کۆتلێت (مه‌قه‌لی) ...... 100گرام ..... 278

سۆسیسی فالۆن ...... 100گرام ......... 446

سۆسیس ......... 100گرام ............ 295

سجوق ........... 100گرام ............. 452

مونتاجاتی توێکلداری ناو ئاو

ماسی ................. 1دانه‌ .............. 168

گوێماسی ................ 1دانه‌ ................ 9

روبیان ............. 1دانه‌ ................... 144

ماسییه‌ پانکه‌ ............ 100گرام ........ 193

ئۆسترۆن ............. 1دانه‌ .................. 6

سه‌وزه‌ و پاقله‌کان

پاقله‌ .............. 100گرام .............. 72

بامیه‌ ............... 100گرام ............... 36

لۆبیا ............... 100گرام ................ 127

په‌لکه‌مێو ............... 100گرام ........... 97

بیبه‌ری تازه‌ ............. 100گرام .......... 22

ته‌ماته‌ ............... 1دانه‌ ................... 14

باینجان ............... 1دانه‌ ................. 28

فاسولیای ته‌ر ......... 100گرام ............ 90

برۆکۆل .......... 100گرام ................ 35

کودی ............... 100گرام ............. 25

گێزه‌ر ............... 100گرام ............. 35

قه‌رنابیت ........... 100گرام ............... 32

که‌ره‌وز ............ 100گرام ............... 18

سه‌ڵاد ............... 100گرام ............. 40

خه‌یار ............... 1دانه‌ .................. 11

خاس ............... 100گرام .............. 14

کارک .............. 100گرام ............. 14

پییاز ............. 100گرام .............. 35

په‌تاته‌(كوڵاو) ........... 100گرام ........ 100

سپێناخ .......... 100گرام ................. 26

که‌له‌م ............... 100گرام .............. 20

چه‌رێزه‌کان

باده‌م .............. 100گرام ............. 600

جۆزی هیندی ........ 100گرام ........... 603

فندق ........... 100گرام ............ 650

فستق .......... 100گرام ............. 560

گوێز ........... 100گرام ............. 549

گه‌نمه‌ شامی برژاو ..... 100گرام ..... 478

تۆ کودی ........ 100گرام .......... 571

تۆ گوله‌به‌رۆژه‌ ....... 100گرام ....... 578

مێوه‌کان

سێو ............... 1دانه‌ ............... 60

قه‌یسی ............... 1دانه‌ ........... 8

موز .............. 1دانه‌ ........... 100

گێلاس ........... 100گرام .......... 40

خورما .............. 1دانه‌ ............... 15

هه‌نجیر(ووشك) ....... 100گرام...... 41

پۆرته‌قال ........... 1دانه‌ ............ 50

کیڤی ......... 1دانه‌ ............. 34

گره‌ییفورت ............. 1دانه‌ ....... 60

نارنجۆک ......... 1دانه‌ ........... 50

شووتی.......... 100گرام ........... 19

کاله‌ک ........ 100گرام ............. 18

خۆخ ............. 1دانه‌ ............... 60

هه‌رمێ ............. 1دانه‌ ............ 70

ئاڵوباڵو .......... 1دانه‌ ................. 8

ترێ ........... 100گرام .............. 57

تووفه‌ره‌نگی ........ 100 ............ 26

...............................................................................................................................

 
  emro 2 visitors (35 hits) kes serdani krduin 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=